OSNOVNA ŠKOLA 15. APRIL DOBOJ - KAKANJ

Dobro došli!

05.05.2009.

Osoblje škole

Nenastavno osoblje:

 

Hasagić Jasminko - direktor škole

Hasagić Fadila - pomoćnik direktora škole

Asotić Izet - pedagog

Hadrović Samra - sekretar

Veispahić Suvada - sekretar

Vehab Mirheta - računovođa

Begić Nermina - bibliotekar

Čelebić Šefik - bibliotekar

Kulović Armin - domar

Tulić Nijaz - domar

Hadžić Fikreta - spremačica

Tabaković Selvedina - spremačica

Kurtović Munira - spremačica

Ćosić Maida - spremačica

Javoraš Sabaheta - spremačica

Veispahić Sadeta - spremačica

Softić Dževdeta - spremačica

Goralija Nisveta - spremačica

Muslić Sanela - spremačica

Mijatović Slavko - čistač

 

Nastavno osoblje:

 

Spahić Alisa - nastavnik Bosanskog jezika i književnosti

Kalač Ruždija - nastavnik Bosanskog jezika i književnosti

Camović Ibrahim - nastavnik Bosanskog jezika i književnosti

Buza Lejla - nastavnik Engleskog jezika

Ljubović Zanina - nastavnik Engleskog jezika

Delić Alma - nastavnik Engleskog jezika

Mušija Ilhana - nastavnik Engleskog jezika

Strika Rešada - nastavnik Njemačkog jezika

Lopo Šemsa - nastavnik Matematike

Kevilj Amina - nastavnik Matematike

Alispahić Azra - nastavnik Matematike

Begovac Numo - nastavnik Fizike

Sikira Alma - nastavnik Biologije

Trako Maida - nastavnik Hemije

Čakširan Mirsad - nastavnik Historije

Hasagić Enijad - nastavnik Geografije

Hasanspahić Mevluda - nastavnik Islamske vjeronauke

Smaka Nisvet - nastavnik Islamske vjeronauke

Ljubović Dženana - nastavnik Islamske vjeronauke

Silajdžić Emir - nastavnik Tjelesnog i zdravstvenog odgoja

Sarač Havuša - nastavnik Tehničkog odgoja

Hadrović Suad - nastavnik Likovne kulture

Muratović Šefket - nastavnik Likovne kulture

Čaluk Selma - nastavnik Muzičke kulture

Filipović Olivera - nastavnik Muzičke kulture

Mehanović Edin - nastavnik Građanskog obrazovanja

Haračić Ahmed - učitelj

Durmić Amira - učitelj

Hasagić Zilha - učitelj

Mujagić Magbula - učitelj

Hasanović Hurija - učitelj

Marušić Nizama - učitelj

Fejzović Aiša - učitelj

Goga Amra - učitelj

Delić Elvedin - učitelj

Kevilj Sejdefa - učitelj

Tursić Edna - učitelj

Škorić Senahid - učitelj

Šestović Halil - učitelj

Herceglija Ibrahim - učitelj

Martinović Ilija - učitelj

Bjelobrk Trijana - učitelj

Zahirović Alem - učitelj


 

 

 

OSNOVNA ŠKOLA 15. APRIL  DOBOJ - KAKANJ

MOJI LINKOVI

MOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
3973

Powered by Blogger.ba